ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В "Йаалэ Вейаво"1 ("Да поднимется и придет...") говорят "захрейну ... бо"2 и "уфакдейну во".3

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Молитва, которую добавляют к молитвам "Шмонэ-Эсрэ" и "Биркат Амазон" в Рош-Ходеш, в праздники и Хол-Амоэд (См. Сидур "Теилат Ашем").

2.

В бо первая буква - бейт.

3.

То же слово, но написанное через вейт.

יום שני א אדר שני, ר"ח (תש"ג)
שיעורים: חומש פקודי, שני עם פירש"י.
תהלים: א-ט.
תניא: ומשחרב - '86' ה' לו.

ביעלה ויבוא: זכרנו ה"א [ה' אלוקינו] בו - בית דגושה - ופקדנו בו - בית רפוי'.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.