ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

У каждой души есть свой личный путь служения в области интеллекта и эмоций, согласно природе и характеру этой души. Как сказано: "От моих врагов даешь Ты мне мудрость".1 Обнаружив дурные наклонности в своих естественных чертах характера, человек станет мудрее и сможет понять, как это исправить и применить свои способности в служении Б-гу.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Теилим, 119:98. Более буквально: "Ты делаешь меня мудрее врагов моих".

יום שלישי ח ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: מצורע, עם פירש"י.
תהלים: מד- מח.
תניא" כי כמו.. 'נו' בפע"ח.

כל נשמה יש לה עבודה פרטית במוחין ומדות כפי טבעה וענינה. וכתיב מאויבי תחכמני, מההטיות הרעות שמרגיש במדותיו הטבעיות, מזה מתחכם ויודע איך לכלכל תקון מדותיו ושעבוד הכחות שלו בעבודת השי"ת [השם יתברך].

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.