ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Произнося (в субботу и праздники) молитву "Ваейеи бинсоа" ("Когда Ковчег Завета..."), в отрывке "Ал акол" ("Превыше всех...") говорят "вехирцон кол амха бейт Исраэль" ("...и желает весь Его народ, дом Израиля...").1

Фамилия Алтер Ребе - Борухович. Фамилия Мителер Ребе - Шнеури. Фамилия Цемах Цедека - Шнеерсон.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Молитва, которую произносят, когда из ковчега достают свиток Торы (см. Сидур "Теилат Ашем").

יום שני ז ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: מצורע, שני עם פירש"י.
תהלים: לט- מג
תניא: ובזה יובן ..'110' בר"מ.

נוסח ויהי בנסוע: וכרצון כל עמך בית ישראל.
כינוי משפחה של רבינו הזקן: ברוכאוויטש.
כינוי משפחה של בנו אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] האמצעי: שניאורי.
כינוי משפחה של הצ"צ [הצמח צדק]: שניאורסאהן.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.