ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Служение того, кто занят бизнесом, включает следующее: пробудить в себе веру и абсолютную уверенность в том, что Тот, Кто кормит и поддерживает всякую плоть, и его обеспечит достатком в изобилии. Он по-настоящему должен быть счастлив и жизнерадостен, как если бы весь этот достаток уже находился у него в руках.

יום שלישי טז אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: צו, שלישי עם פירש"י.
תהלים: עט-פב.
תניא: ומאחר - 'מח' הממוצעת ביניהן.

מעבודת בעל עסק: לעורר בעצמו האמונה ובטחון גמור בהזן ומפרנס לכל בשר, כי הוא ית' [יתברך] יתן לו פרנסתו בריוח, וצריך להיות בשמחה וטוב לבב באמת כאלו פרנסתו כבר מזומנת לפניו.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.