ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В этот день, в 5700 (1940) г. Предыдущий Ребе, благословенна память о нем, прибыл в США. "Этот день замечателен тем, что здесь, в "нижнем полушарии" начали "изливаться наружу источники" хасидизма" (выдержка (cо слов одного из присутствовавших) из выступления Ребе в одну из суббот 5745 (1985) г., где были подробно рассмотрены и освещены смысл и значимость этого дня).

В благословении "Борей нефашот" ("Сотворивший множество живых существ..."), когда говорят "ал кол ма шебарата", кол произносят с огласовкой холам, а не камац (см. Сидур "Теилат Ашем").

Страстное желание быть привязанным к Ребе1 можно удовлетворить, изучая хасидские маамарим, которые Ребе говорит и записывает. Просто видеть его - недостаточно.2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 24 Сивана.

2.

Букв. "созерцать его лицо".

יום שלישי ט אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקרא, שלישי עם פירש"י.
תהלים: מט-נד.
תניא: ולזה נתן - 'מו' מהאר"י ז"ל.

בברכת בורא נפשות אומרים על כל מה שבראת - הכ"ף בחולם ולא בקמץ.

גודל התשוקה להתקשרות, יכול להשביע רק כאשר ילמוד מאמרי החסידות שאומר הרב וכותב, כי בראית פנים בלבד לא סגי.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.