ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Благословение должно на чем-то держаться,1 подобно дождю, который приносит пользу лишь вспаханному и засеянному полю, или подобно ранним и поздним ливням, которые несут благо урожаю в поле или винограднику. Но пустому, невспаханному и незасеянному полю не будет никакой пользы ни от мягкого дождя, ни от раннего, ни от позднего ливней.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Для воплощения, реализации благословения необходимы какие-то действия со стороны человека, получившего это благословение.

יום שלישי ב אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: פקודי, שלישי עם פירש"י.
תהלים: י-יז.
תניא: ואם ירחיב - '86' כמ"ש לקמן.

הברכה צריכה לאיזה דבר שתאחז בו, וכמו המטר על שדה חרושה וזרועה, או היורה ומלקוש על תבואת השדה והכרם. אבל בשדה בור לא חרושה ולא זרועה, אין המטר יורה ומלקוש מביאים תועלת.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.