ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В "Йаалэ Вейаво"1 ("Да поднимется и придет...") говорят "захрейну ... бо"2 и "уфакдейну во".3

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Молитва, которую добавляют к молитвам "Шмонэ-Эсрэ" и "Биркат Амазон" в Рош-Ходеш, в праздники и Хол-Амоэд (См. Сидур "Теилат Ашем").

2.

В бо первая буква - бейт.

3.

То же слово, но написанное через вейт.

יום שני א אדר שני, ר"ח (תש"ג)
שיעורים: חומש פקודי, שני עם פירש"י.
תהלים: א-ט.
תניא: ומשחרב - '86' ה' לו.

ביעלה ויבוא: זכרנו ה"א [ה' אלוקינו] בו - בית דגושה - ופקדנו בו - בית רפוי'.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.