ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Цемах Цедек рассказывал своему сыну (моему деду, Ребе Маарашу), что маамар "Умарейем умаасейем", изложенный в книге "Тора Ор", разделе "Итро", - это первый маамар Магида, который он произнес, встав во главе хасидского движения. Произошло это в праздник Шавуот, в 5521 (1761) г. Алтер Ребе слышал этот маамар от рабби Менделя Городокера, автора книги "При Аарэц", присутствовавшего тогда при этом. Ребе, однако, изложил маамар по-своему.

יום ראשון יח שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: יתרו, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: פח-פט.
תניא: פרק כג. ועם - 'כח' בעולמות.

הצ"צ [הצמח צדק] ספר לבנו אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי], אשר הדרוש ומראיהם ומעשיהם - תורה אור פ'[רשת] יתרו - הוא דרוש הראשון שאמר הרב המגיד ממעזריטש בשעת קבלו את הנשיאות - חג השבועות תקכ"א, - כפי אשר שמעו רבינו הזקן מפי הרמ"מ [הרב ר' מנחם מענדל] מהאראדאק - בעל פרי הארץ - שהי' באותו מעמד, רק שרבינו ביאר הדרוש ע"פ [על פי] סגנונו.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.