ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Прежде чем приступить к глубокому интеллектуальному анализу какой-либо концепции, и, тем более, к концепции Б-жественного, необходимы:

а) великие усилия тела, чтобы освободиться от тяги к наслаждениям этого мира;

б) великие усилия души, чтобы пробудить в себе наслаждение, получаемое от идей и концепций в общем, и Б-жественных идей и концепций - в частности.

יום שלישי ד אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תרומה, שלישי עם פירש"י.
תהלים: כג-כח.
תניא: ובכל דחי' - 'לד' צדיקים.

ראשית ההכנה להתעסקות בשכלים עיונים, ובשכל אלקי בפרט, הוא א) יגיעת בשר להסיר הטוב טעם מעניני עולם ב) יגיעת נפש לעורר הטוב טעם במושכלות בכלל, ובעניני אלקות בפרט.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.