ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Интеллект и эмоции - два разных мира. Интеллект - мир упорядоченный и холодный, а эмоции - мир бурлящий и стремительный. Идея служения человека заключается в том, чтобы объединить их, побудить работать вместе. И тогда cтремительность и пылкость сердца превращается в стремление и тягу к Б-жественному, а разум руководит служением и поступками человека.

יום שני יב שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בשלח, שני עם פירש"י.
תהלים: סו-סח.
תניא: כי התהוות - 'כו' ודקות יותר.

השכל וההתפעלות שני עולמות הם: עולם קר ומיושב, ועולם רותח ומבוהל. וזאת היא עבודת האדם לחברם להיות לאחדים. ואז הבהלה נהפכת לשאיפה, והשכל - למורה דרך בחיים של עבודה ופועל.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.