ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

После вина и одного из семи видов плодов, которыми славится земля Израиля, читая заключительное благословение, в конце произносят: "...веал при агефен веал апейрот. Барух ... ал при агефен веапейрот (но – не "веал ѓапейрот")"1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Благословен Ты ... за плод виноградной лозы и за плоды ... Благословен Ты ... за плод виноградной лозы и плоды".

יום שלישי יח אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: כי תשא, שלישי עם פירש"י.
תהלים: פח-פט.
תניא: והנה באמת - '76' באריכות.

בברכה מעין שלש אם שתה יין ואכל פירות מז' המינים, חותם: ועל פרי הגפן ועל הפירות, בא"י [ברוך אתה ה'] על פרי הגפן והפירות (ולא "ועל" הפירות).

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.