ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой дед рассказывал моему отцу, что маамарим, напечатанные его отцом (Цемах Цедеком) в "Ликутей Тора", были отобраны им из 2000 маамарим.

יום ראשון יד אדר א, פורים קטן. (תש"ג)
אין אומרים תחנון.
שיעורים: חומש: תצוה, שישי עם פירש"י.
תהלים: עב-עו.
תניא: וגם מי - 'לז' ומעשה.

אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] סיפר לאאמו"ר [לאדוני אבי מורי ורבי]: די מאמרים וואס זיינען געדרוקט אין לקוטי תורה, האט דער טאטע (הצמח צדק) אויסגעקליבען פון צוויי טויזענט מאמרים.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.