ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В благословении после еды, прежде, чем омыть пальцы,1 произносят "Ал Наарот Бавел" ("У рек Вавилона..."), "Ламнацеях Бингинот" ("Хвалебный гимн..."), "Аварха" ("Благословлять буду..."), "Зэ Хэйлек" ("Вот удел...”). В те дни, когда не читают молитву “Таханун”, произносят "Шир Амаалот" ("Песнь ступеней..."), "Ливней Корах" ("Хвалебная песнь сыновей Кораха..."), "Аварха" и "Зэ Хэйлек". Омыв пальцы, произносят "Вайедабер Эйлай" ("И сказал мне...").

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 4 Кислева.

יום שני י אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תצוה, שני עם פירש"י.
תהלים: נה-נט.
תניא: והסיבה ... -לו- בשר אדם.

בברכת המזון קודם מים אחרונים אומרים על נהרות בבל, למנצח בנגינות, אברכה, זה חלק.
ביום שא"א [שאין אומרים] בו תחנון: שה"מ [שיר המעלות] בשוב, לבני קרח, אברכה, זה חלק.
אחר מים אחרונים וידבר אלי.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.