ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Алтер Ребе говорил: "Исполнение заповеди о любви к другому еврею1 распространяется на каждого, кто рожден в народе Израиля, даже если ты никогда с ним не встречался. И уж тем более следует исполнять эту заповедь по отношению к любому члену еврейской общины, в которой ты живешь - к мужчине или женщине, принадлежащим к твоей общине".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 15 Кислева.

יום שני ג אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תרומה, שני עם פירש"י.
תהלים: יח-כב.
תניא: ואדרבא - 'לד' ידים כנ"ל.

רבינו הזקן אמר: מצות אהבת ישראל הוא ליליד עם ישראל אשר מעולם לא ראה אותו, ומכל שכן לחבר עדת ישראל אשר במקום מגורו, שהוא בן או בת עדתו.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.