ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Многие хасиды считали день первого приезда в Любавичи своим "днем рождения". Мой учитель реб Шмуэль-Бецалель первый раз прибыл в Любавичи в 5608 (1848) г., в четверг недели главы "Мишпатим", вечером, после чего каждый год он бодрствовал всю эту ночь, стараясь поутру возложить тфиллин именно в тот момент, когда первый раз входил в комнату к Цемах Цедеку.

יום שישי ל שבט, ר"ח (תש"ג)
שיעורים: חומש: משפטים, שישי עם פירש"י.
תהלים: קמה-קנ.
תניא: ובזה - שעה כנ"ל

כמה וכמה חסידים חשבו יום בואם לליובאוויטש ליום הולדת שלהם. מורי הרשב"ץ בא בפעם הראשונה לליובאוויטש אור ליום ששי פ'[רשת] משפטים שנת תר"ח, ובכל שנה ושנה היה ער כל אותו הלילה, ומכוון להניח תפילין בה בשעה אשר נכנס להצ"צ [להצמח צדק] בפעם הראשונה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.