ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Алтер Ребе говорил: "Исполнение заповеди о любви к другому еврею1 распространяется на каждого, кто рожден в народе Израиля, даже если ты никогда с ним не встречался. И уж тем более следует исполнять эту заповедь по отношению к любому члену еврейской общины, в которой ты живешь - к мужчине или женщине, принадлежащим к твоей общине".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 15 Кислева.

יום שני ג אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תרומה, שני עם פירש"י.
תהלים: יח-כב.
תניא: ואדרבא - 'לד' ידים כנ"ל.

רבינו הזקן אמר: מצות אהבת ישראל הוא ליליד עם ישראל אשר מעולם לא ראה אותו, ומכל שכן לחבר עדת ישראל אשר במקום מגורו, שהוא בן או בת עדתו.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.