ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В субботу главы "Итро" чтение Десяти заповедей слушают, повернувшись лицом к свитку Торы. Афтара - "Бишнат ... мацавта" ("В год ... ствол народа", Йешаяу, 6:1-7:6).

"Как увидел народ, всколыхнулись и стали поодаль..."1 Простое ощущение Б-жественности побудило людей к движению, а движение указывает на жизнь.

* * *

"Если бы вы только знали, - говорил Цемах Цедек, - какая сила заключена в стихах псалмов и какое воздействие оказывают они на высшие небеса, то читали бы их постоянно. Знайте, что псалмы сокрушают все преграды. Они беспрепятственно поднимаются все выше и выше, повергаются ниц в мольбе перед Владыкой миров и через милосердие и доброту достигают всего."

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Шмот", 20:18.

שבת כד שבט, (תש"ג)
בשעת קריאת עשרת הדברות עומדים ופניהם אל הספר תורה.
הפטורה: בשנת - מצבתה.
מברכים ר"ח אדר ראשון. אמירת כל התהלים בהשכמה. יום התועדות.
שיעורים: חומש: יתרו, שביעי עם פירש"י.
תהלים: קיג-קיח.
תניא: פרק כד. וזה - כנודע.

וירא העם וינועו, אז זיי האבען דערזעהן ג-טליכקייט איז שוין וינועו, עס איז געווארען א תנועת חיים.

אלו ידעתם - אמר אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] הצמח צדק - כחם של פסוקי תהלים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת. תדעו שמזמורי תהלים שוברים כל המחיצות, ועולים בעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפני אדון עולמים ופועלים פעולתם בחסד וברחמים.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.