ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Прежде чем приступить к глубокому интеллектуальному анализу какой-либо концепции, и, тем более, к концепции Б-жественного, необходимы:

а) великие усилия тела, чтобы освободиться от тяги к наслаждениям этого мира;

б) великие усилия души, чтобы пробудить в себе наслаждение, получаемое от идей и концепций в общем, и Б-жественных идей и концепций - в частности.

יום שלישי ד אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תרומה, שלישי עם פירש"י.
תהלים: כג-כח.
תניא: ובכל דחי' - 'לד' צדיקים.

ראשית ההכנה להתעסקות בשכלים עיונים, ובשכל אלקי בפרט, הוא א) יגיעת בשר להסיר הטוב טעם מעניני עולם ב) יגיעת נפש לעורר הטוב טעם במושכלות בכלל, ובעניני אלקות בפרט.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.