ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Алтер Ребе говорил: "Исполнение заповеди о любви к другому еврею1 распространяется на каждого, кто рожден в народе Израиля, даже если ты никогда с ним не встречался. И уж тем более следует исполнять эту заповедь по отношению к любому члену еврейской общины, в которой ты живешь - к мужчине или женщине, принадлежащим к твоей общине".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 15 Кислева.

יום שני ג אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: תרומה, שני עם פירש"י.
תהלים: יח-כב.
תניא: ואדרבא - 'לד' ידים כנ"ל.

רבינו הזקן אמר: מצות אהבת ישראל הוא ליליד עם ישראל אשר מעולם לא ראה אותו, ומכל שכן לחבר עדת ישראל אשר במקום מגורו, שהוא בן או בת עדתו.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.