ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Долг всех хасидских женщин и девушек (да живут они в мире и благополучии) - быть в авангарде любой деятельности по укреплению нашей религии и еврейства, особое внимание концентрируя на законах чистоты семейной жизни.1 Они должны организовать общество хасидских женщин, целью которого будет укрепление хасидских путей в воспитании и образовании детей - путей, которые были приняты в хасидских домах с давних времен.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Законы Торы о супружеской жизни; в частности о погружении в микву и соблюдении других заповедей, связанных со святостью семьи. См. 29 Кислева, 10 Нисана.

יום רביעי כא שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: יתרו, רביעי עם פירש"י.
תהלים: קד-קה.
תניא: אך המחשבה - 'כט' כפקודין.

חובת נשי ובנות החסידים יחיו לעמוד בשורה ראשונה בכל מפעל של חזוק הדת והיהדות בכלל, ובפרט בענין טהרת המשפחה. ועליהם לארגן חברת בנות החסידים לחזק כל דרכי החסידים בעניני הדרכה וחינוך כמו שהיה בבתי החסידים מאז ומקדם.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.