ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец писал в одном из своих писем: "Согласно комментариям Ашри,1 омывая руки перед трапезой, воду на них льют поочередно - трижды на правую и трижды на левую. Так поступал мой отец (Ребе Маараш) и, омыв руки по три раза каждую, оставлял немного воды в ладони левой руки и тер ладони одна о другую."

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Хулин", гл. 8, Рош, раздел 43, цит. Рива.

יום שלישי כ שבט (תש"ג)
שיעורים: שיעורים: חומש: יתרו, שלישי עם פירש"י.
תהלים: צז-קג.
תניא: וכן הלבוש - '56' ימיהם.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי [כותב באחד ממכתביו: על פי הגהות אשר"י נטילת ידים לסעודה ג' פעמים רצופות, כן היה עושה אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] - (מהר"ש נ"ע [נשמתו עדן]) - ומניח משפיכה הג' מעט מים בכף יד השמאלית ובזה משפשף שתי ידיו.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.