ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Многие хасиды считали день первого приезда в Любавичи своим "днем рождения". Мой учитель реб Шмуэль-Бецалель первый раз прибыл в Любавичи в 5608 (1848) г., в четверг недели главы "Мишпатим", вечером, после чего каждый год он бодрствовал всю эту ночь, стараясь поутру возложить тфиллин именно в тот момент, когда первый раз входил в комнату к Цемах Цедеку.

יום שישי ל שבט, ר"ח (תש"ג)
שיעורים: חומש: משפטים, שישי עם פירש"י.
תהלים: קמה-קנ.
תניא: ובזה - שעה כנ"ל

כמה וכמה חסידים חשבו יום בואם לליובאוויטש ליום הולדת שלהם. מורי הרשב"ץ בא בפעם הראשונה לליובאוויטש אור ליום ששי פ'[רשת] משפטים שנת תר"ח, ובכל שנה ושנה היה ער כל אותו הלילה, ומכוון להניח תפילין בה בשעה אשר נכנס להצ"צ [להצמח צדק] בפעם הראשונה.

О книге
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.