ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Одно из установлений Ребе: каждое утро после молитвы, включая субботу, праздники, Рош-Ашана и Йом-Кипур, прочитывают отрывок из книги псалмов (Теилим), согласно ее разбивке в соответствии с количеством дней месяца. Если чтение завершают в миньяне, то произносят "Кадиш Ятом". В месяце, состоящем из 29-и дней, в последний день прочитывают псалмы и 29-го и 30-го дня.

יום שלישי כב כסלו (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.
תהלים: קו-קז.
תניא: אך ביודעיי ... את ה' וגו' אכי"ר.

מתקנות כ"ק אדמו"ר שליט"א: לאמר בכל בקר אחר התפלה - וגם בשויו"ט [בשבת ויום טוב], ר"ה [ראש השנה] ויה"כ [ויום הכיפורים] - תהלים כפי שנחלק לימי החדש, ואחר אמירה בעשרה - ק"י [קדיש יתום].

בחדש של כט יום אומרים ביום כט השעור דשני הימים.

 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.