ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Одно из отличий пути Баал-Шем-Това от пути Межеричского Магида в том, что Баал-Шем-Тов много путешествовал, а Магид находился дома.

Более того, когда главою хасидизма был Магид, учение хасидизма, благодаря странствиям членов Святого Братства1, стало известно уже в самых отдаленных местах, и многие простые евреи посвятили себя этому учению и сами приезжали к Магиду в Межерич.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Товарищество учеников Межеричского Магида.

יום שלישי ג כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: ויצא,שלישי עם פירש"י.
תהילים:יח-כב.
תניא: והנה לקיום... 'קנו' אחורי כו'.

מההפרש בין הנהגת הבעש"ט [הבעל שם טוב] להנהגת המגיד, כי הבעש"ט היה עסוק בנסיעות שונות, והמגיד ישב בביתו. עוד זאת: בימי נשיאות המגיד, כבר היה מפורסם ענין החסידות גם במרחקים, ע"י [על ידי] נסיעות החבריא קדישא, ורבים מבע"ב [מבעלי בתים] בינונים נתקשרו לתורת החסידות והיו נוסעים למעזריטש.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.