ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во избежание хибут акевер ("встряски в могиле") следует произносить слова Торы, Теилим и т.д. по крайней мере одну шестую часть суток. Чтобы заслужить очищение души и избежать каф акела ("метания из пращи"),1 как можно больше времени необходимо посвятить повторению наизусть глав Мишны, Тании и Теилим.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Хибут акевер и каф акела - два из видов наказания, которым тело и душа подвергаются после смерти. См. Тания, гл. 8, где Алтер Ребе говорит о потенциальном зле, присущем тому, что дозволено Торой, если оно используется исключительно ради самоудовлетворения. Чревоугодие или "невинная пустая болтовня", даже если в ней не содержится очевидного зла (сплетни, ложь), - все это требует очищения (см. также 27 Швата). И, как говорится далее в тексте, "исправление" этого может быть совершено самим человеком.

יום שלישי ז טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויגש, שלישי עם פירש"י.
תהלים: לט-מג.
תניא: ולכן נקרא ... סוף פ"ה.

השעור להפטר מחבוט הקבר הוא, שחלק ששי מהמעת-לעת יאמר אותיות התורה, תהלים כו'. לזכות לזיכוך הנפש להפטר מכף הכלע הוא, ע"י [על ידי] חזרה כל היום, כמה שיש ביכולתו, משניות תניא תהלים בעל פה.


 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.