ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В благословении "И да не будет..."1 между словами "свергни" и "покори" делают паузу, поскольку "...искорени, сокруши, свергни..." указывают на три клипот2, которые подлежат полному уничтожению. "Покори..." же относится к клипат нога3, которая должна быть покорена и может быть очищена.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Молитва "Шмонэ-Эсрэ".

2.

"Оболочки зла", см. Тания, конец гл. 6.

3.

"Сияющая облочка", см. Тания, гл. 7.

יום ראשון כו טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: קיט, מה ... לא שכחתי.
תניא: פרק יד. והנה ... '38' לכפור האמת.

בברכת ולמלשינים מפסיקים קצת בין "ותמגר" לתיבת "ותכניע", מתאים להכוונה, אשר "תעקר ותשבר ותמגר" הם נגד ג' קליפות שצריכים העברה לגמרי, "ותכניע" - לנגד קליפת נוגה שצריכה הכנעה ויש בה ברור.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.