ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

День поста.1 Читают "Слихот" и произносят "Авину Малкейну".

Из ответа Цемах Цедека на йехидуте: "Пусть оставит нечестивый путь свой, а человек неправедный (веиш авен) мысли свои".2 Авен ("грех") и он ("мощь", "сила") одинаковы в написании. Как велено "нечестивому оставить свой путь", - ибо, не раскаявшись, невозможно приблизиться к святости3, - так же должен "человек силы", твердо уверенный в своей правоте, "оставить мысли свои": "Я так сказал! Вот что я считаю!"

Каждое "Я" - источник зла и причина раздора".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

В этот день, в 3336 г. (424 г. до н.э.) правитель Вавилона Невухаднецар начал осаду Иерусалима, что привело к разрушению Первого Храма и изгнанию еврейского народа.

2.

Йешаяу, 55:7.

3.

См. Тания, гл 17.

יום שישי י טבת   (תש"ג)
תענית סליחות, אבינו מלכנו.
שיעורים: חומש: ויגש, שישי עם פירש"י.
תהלים: נה-נט.
תניא: אך החיות ... בשר ודם.

מענה הצ"צ [הצמח צדק] על יחידות: כתיב יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו גו'. און הוא מלשון און בחולם, שפירושו כח ועוז. וכשם דיעזוב רשע דרכו זהו דבר המוכרח, אשר בלא תשובה אי אפשר לגשת אל הקדש, הנה כמו כן צריך האיש און, כלומר איש החזק בדעת עצמו, לעזוב מחשבותיו, ולא יאמר איך זאג אזוי, איך האלט אזוי, כי כל "איך" ומציאות הוא מקור הרע וגורם פירוד לבבות.


 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.