ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Наш обычай - в молитве "Алейну", произнося "ибо поклоняются они (идолопоклонники) пустоте и тщете", не добавлять "и молят и т.д."1 (этому правилу следуют также во время молитвы "Мусаф" в Рош-Ашана и Йом-Кипур). После этих слов сплевывают, потому что при разговоре выделяется слюна, но мы не желаем никакой пользы от такой слюны.2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Существуют варианты этой молитвы, где после слов "...поклоняются..." добавляют "...и молят того, кто не в состоянии им помочь".

2.

Слюны, выделившейся от произнесения этих слов.

יום חמישי ט טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויגש, חמישי עם פירש"י.
תהלים: מט-נד.
תניא: אך מי... 'יב' לנצח..

נוהגין בנוסח 'עלינו' לומר: שהם משתחוים להבל ולריק. - וגם בתפילת מוסף דראש השנה אומרים כן - ומדייקים שלא לומר ומתפללים כו'. הרקיקה היא אחר האמירה. טעם הרקיקה, כי מדיבור מתהווה רוק, ואין רוצים ליהנות מרוק זה.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.