ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

День рождения Мителер Ребе в 5534 (1773) г. и день его ухода из этого мира в 5588 (1827) г. Он покоится в Нежине.

9 Кислева 5554 (1793) г. Алтер Ребе произнес маамар, который является частью 53-й главы "Сефер шел бейноним" (первая часть книги "Тания") и обсуждает Первый Храм. На следующий день он снова произнес маамар, который является завершением этой главы. Маамарим, произнесенные им в период от Рош-Ашана 5550 (1789) г. по 10 Кислева 5554 (1793) г., которые включают советы Ребе, данные людям во время йехидут в течение прежних лет, явились основой для всех 53-х глав "Сефер шел бейноним".1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 6 Адара II.

יום שני ט כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח,שני עם פירש"י.
תהילים:מט-נד.
תניא: אך עוד...'קנח' מהנברא.

יום הולדת את אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] האמצעי - תקל"ד - ויום הסתלקותו - תקפ"ח. ומ"כ [ומנוחתו כבוד] בניעזשין.

ט' בכסלו תקנ"ד אמר רבינו הזקן מאמר - והוא חלק פרק נ"ג מספר של בינונים [תניא] המדבר על דבר בית ראשון. למחרתו אמר חסידות עוד הפעם - סיום פרק הנ"ל [הנזכר לעיל] עד גמירא. כי המאמרים מר"ה [מראש השנה] תק"ן עד י' כסלו תקנ"ד [אשר בהם נכללו לקוטי עצות משנים הקודמות] מהם נסדרו נ"ג פרקי ספר של בינונים.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.