ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

"Знай Б-га отцов твоих и служи Ему всем сердцем".1

Любое знание и понимание Торы, даже самое глубокое, должно выражаться в служении. Достигнутое посредством интеллекта должно очистить и улучшить эмоции и привести к внутренней глубокой привязанности к Творцу. На языке учения хасидизма весь этот процесс называется служением.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Диврей Аямим I, 28:9.

יום שני ו טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויגש, שני עם פירש"י.
תהלים: לה-לח.
תניא: וכן בכל... שנברא.

כתיב דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, כי כל ענין ידיעה והשגה אפילו בענינים היותר עמוקים, צריך לבוא בעבודה, היינו פעולת דבר בבירור וזיכוך המדות והתקשרות פנימית הנקרא בלשון החסידות עבודה.


 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.