ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В последнюю субботу месяца Кислев, если это не рош-ходеш, благословляют новый месяц - Тевет. Утром, перед молитвой, прочитывают всю книгу псалмов

В субботу Хануки принято проводить фарбренген. На исходе субботы ханукальные свечи зажигают после произнесения молитвы "Aвдала", но перед чтением молитвы "Вейитен леха" ("И пусть дарует тебе Б-г ..."). В синагоге ханукальные светильники зажигают перед молитвой "Авдала". За пределами страны Израиля в будничной вечерней молитве "Шмонэ-Эсре" 4-го декабря (или 5-го декабря в год, предшествующий високосному) в девятом благословении вместо "браха" ("...благословение...") начинают говорить "тал уматар ливраха" ("...росу и дождь для блага..."). Жители Святой Земли начинают говорить "тал уматар ливраха" в вечерней молитве 7-го числа месяца мар-хешван

В субботу, когда благословляют новый месяц, принято утром собираться в синагоге и прочитывать всю книгу псалмов. Закончив чтение, около часа изучают хасидский маамар, доступный пониманию каждого, а затем начинают утреннюю молитву. Время фарбренегена следует установить, принимая во внимание условия места1, где живут хасиды (да сопутствует им удача и в материальном, и в духовном).

Когда чтение псалмов заканчивают, произносят "Кадиш Ятом". Если кто-то из присутствующих отмечает йорцайт или дни траура, он говорит "Кадиш" после каждой из пяти книг псалмов.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 30 Нисана.

שבת כו כסלו, ב חנוכה (תש"ג)

מברכים ראש חודש טבת. אמירת כל התהלים בהשכמה.

שיעורים: חומש: וישב, שביעי עם פירש"י.
תהלים: קי, מה... לא שכחתי.
תניא: פרק ב. ונפש... בראשית.

יום התוועדות. טל ומטר. נר חנוכה אחר הבדלה וקדם אמירת ויתן לך. בבית הכנסת נר חנוכה קודם הבדלה.

ביום שבת קדש שמברכים החדש, השכם בבקר יתקבצו אנ"ש לבית הכנסת להגיד כל התהלים. אחר האמירה ילמדו כשעה מאמר של חסידות שיהיה מובן לכל, ואחר כך תפלה. מועד התוועדות כפי הזמן שיגבילו מתאים לתנאי המקום, מקום דירתם להצלחה בגשמיות וברוחנית.

אחר אמירת כל התהילים בשבת מברכים יאמרו קדיש יתום. ואם יש חיוב - יארצייט או אבל - אומרים קדיש יתום אחר כל ספר וספר.

.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.