ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Из бесед моего деда (Элул 5635 (1875) г.): "Три дня, предшествующие cубботе, являются подготовкой к ней. В книге "Зогар" сказано, что "от cубботы иcходят благословения на все остальные дни"1, то есть, на шесть остальных дней недели, которые Всевышний одарил общим благословением, как сказано: “И благословит тебя Б-г во всех твоих делах"2. Благословение субботы распространяется не только на дни, предшествующие ей, но и на те, которые за ней следуют. Готовиться к ней мы начинаем уже со среды, когда в конце псалма, произносимого в среду, говорим "Леху нранена" ("Воспоем...")3"

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Зогар" II, 63б, 88а.

2.

"Дварим", 15:18.

3.

Ежедневно, во время утренней молитвы произносят псалом, который соответствует данному дню недели. После 94-го псалма, произносимого в среду, добавляют три стиха из 95-го псалма, которым в пятницу вечером открывается молитва "Кабалат Шаббат" ("Встреча субботы").

יום רביעי כג כסלו (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.
תהלים: קח-קיב.
תניא: והנה אחר ... אמרים הנ"ל.

משיחות אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] - אלול תרל"ה: ג' ימים קודם השבת הוא הכנה לשבת. אויף שבת זאגט ער אין זהר דמיני'[ה] מתברכין כולהו יומין. כולהו יומין איז כל ששת ימי השבוע, וואס אויף דעם האט דער אויבערשטער געגעבען א ברכה כללית וברכך ה"א [ה' אלקיך] בכל אשר תעשה, איז די ברכת השבת מלפניו ומלאחריו, די הכנה צו שבת איז מיום ד', און דער אנזאג איז דער קליינער לכו נרננה, וואס איז ג' פסוקים.


 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.