ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Главы из Мишны следует заучивать наизусть (каждому - согласно его способностям) и, идя по улице, повторять их. В заслугу этого мы удостоимся встретить Машиаха.

Хасиды обязаны изучать философию хасидизма. Все (без исключения) - по понедельникам, четвергам и в субботу, а тмимим1 - по часу ежедневно.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Студенты и выпускники любавичской йешивы "Томхей Темимим" (см. 15 Элула).

יום שני כא כסלו (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, שני עם פירש"י.
תהלים: קד-קה.
תניא: הקדמת המלקט... בעלה וגו'.

מען זאל זיך אויסלערנען משניות בעל פה כל חד לפום שיעורי' דילי', און געהן אין גאס און חזר'ן משניות, דערמיט וועט מען זוכה זיין צו מקבל זיין פני המשיח.

חסידים דארפען לערנען חסידות: סתם חסידים - יום שני, יום חמישי ויום השבת, תמימים - שעה אחת בכל יום.

 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.