ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В этот день, в 5587 (1826) г. Мителер Ребе был освобожден из заключения в Витебске.

В один из дней праздника Суккот стало известно, что на Ребе был сделан донос. В воскресенье недели главы "Ноах", 28 Тишрея, он покинул Любавичи в сопровождении конвоя. Днем он прибыл в Добромысль, где произнес маамар "Маим рабим". В понедельник Ребе отправился оттуда в Лиозно, где произнес маамар "Решафеха ришпей". Во вторник он отправился в Витебск, где до 10 Кислева (воскресенья недели главы "Ваишлах") находился под арестом.

יום שלישי י כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח,שלישי עם פירש"י.
תהילים:נה-נט.
תניא: משא"כ ההלכות...'316' אלקות.

אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] האמצעי יצא לחירות - תקפ"ז - ממאסרו בעיר וויטעפסק. בחוהמ"ס [בחול המועד סוכות] נודע אשר הלשינו את אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] האמצעי. ביום א' פרשת נח כח תשרי נסע בלוית פקידים מליובאוויטש, בצהרים בא לדאבראמיסל, אמר שם דא"ח [דברי אלקים חיים] מים רבים גו', יום ב' נסע משם עד ליאזנא, אמר שם דא"ח [דברי אלקים חיים] רשפיה רשפי גו', יום ג' משם לוויטעפסק, וישב שם תפוס עד יום א' וישלח י' כסלו.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.