ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

День рождения Мителер Ребе в 5534 (1773) г. и день его ухода из этого мира в 5588 (1827) г. Он покоится в Нежине.

9 Кислева 5554 (1793) г. Алтер Ребе произнес маамар, который является частью 53-й главы "Сефер шел бейноним" (первая часть книги "Тания") и обсуждает Первый Храм. На следующий день он снова произнес маамар, который является завершением этой главы. Маамарим, произнесенные им в период от Рош-Ашана 5550 (1789) г. по 10 Кислева 5554 (1793) г., которые включают советы Ребе, данные людям во время йехидут в течение прежних лет, явились основой для всех 53-х глав "Сефер шел бейноним".1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 6 Адара II.

יום שני ט כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח,שני עם פירש"י.
תהילים:מט-נד.
תניא: אך עוד...'קנח' מהנברא.

יום הולדת את אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] האמצעי - תקל"ד - ויום הסתלקותו - תקפ"ח. ומ"כ [ומנוחתו כבוד] בניעזשין.

ט' בכסלו תקנ"ד אמר רבינו הזקן מאמר - והוא חלק פרק נ"ג מספר של בינונים [תניא] המדבר על דבר בית ראשון. למחרתו אמר חסידות עוד הפעם - סיום פרק הנ"ל [הנזכר לעיל] עד גמירא. כי המאמרים מר"ה [מראש השנה] תק"ן עד י' כסלו תקנ"ד [אשר בהם נכללו לקוטי עצות משנים הקודמות] מהם נסדרו נ"ג פרקי ספר של בינונים.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.