ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец объяснил мне, что мы не изучаем Тору в "ниттл-нахт",1 потому что не желаем добавлять жизненность духовной скверне. "Я не люблю тех "прилежных студентов", которые жалеют "потраченные впустую восемь часов" и не могут на это время оторваться от учебы", - сказал однажды отец.

От учебы воздерживаются лишь до полуночи.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Ночь христианского праздника Рождества.

יום שישי יז טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויחי, שישי עם פירשי.
תהלים: פג-פז.
תניא: ועוד ... כמ"ש במ"א.

מה שנוהגים שלא ללמוד בניתל, שמעתי מאאמו"ר [מאדוני אבי מורי ורבי] הטעם, שהוא כדי שלא להוסיף חיות.
פעם אמר אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: די מתמידים וואס די אכט שעה איז זיי נוגע בנפש, האב איך ניט האלט.
והוא רק עד חצות לילה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.