ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

(Поправки к тексту книги "Тора Ор", имеющие смысл только в оригинале (прим. переводчика))

Одними вздохами не добьешься ничего. Вздох - это лишь ключ, который открывает глаза и сердце к тому, чтобы не сидеть сложа руки, а распланировать порядок работы и действий - каждый человек - согласно своим возможностям - по укреплению и распространению Торы и ее заповедей. Один способствует этому своими сочинениями, другой - выступлениями, третий - достоянием.

יום חמישי כג טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמות, חמישי עם פירש"י.
תהלים: קח-קיב.
תניא: רק שלזה ... עם אחיו.

תו"א [תורה אור] ד"ה [דיבור המתחיל] מי שם פה סעיף המתחיל והנמשל יובן: "כי יש בחינת מעלה" צ"ל צריך להיות "וכן יש מעלה".

באנחות לבד לא נושע. האנחה היא רק כפת המנעול לפתוח את הלב ולפקוח את העינים שלא לשבת בחבוק ידים, רק לסדר עבודה ופועל, איש איש באשר יוכל לפעול ולעשות בתעמולה לחיזוק התורה הרבצת התורה ושמירת המצות, זה בכתבו וזה בנאומו וזה בכספו.
 

О книге
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.