ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Шполер Зейде ("дедушка из Шполы"), ученик и последователь Межерического Магида, был человеком пламенным, даже более, чем другие его товарищи - ученики Магида. Когда он приехал в Ляды к Алтер Ребе - было это в 5569 (1809) или 5570 (1810) г. - он рассказал, что будучи еще трехлетним ребенком, видел Баал-Шем-Това. "Он положил свою святую ладонь мне на сердце, - рассказывал Шполер Зейде, - и с тех пор мне всегда тепло".

Жест праведника, тем более если ты видишь его и слышишь его голос, все это должно оставить впечатление, которое невозможно забыть.

יום שלישי יד טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויחי, שלישי עם פירש"י.
תהלים: עב-עו.
תניא: והיא הנקראת ... שבזה"קץ

הסבא משפאלע - דער שפאלער זיידע - היה איש נלהב מאד, ביתר שאת ויתר עז על שאר חבריו תלמידי המגיד. בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן - שנת תקס"ט או תק"ע - סיפר, אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעש"ט [הבעל שם טוב] "און ער האט מיר ארויפגעלייגט די הייליגע האנט אויפ'ן הארצען און פון יעמאלט אן איז מיר ווארעם".

תנועת צדיק, ומכל שכן ראיה או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.