ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Когда в месяце Кислев 30 дней, 1 Тевета - седьмой день Хануки

По традиции, тот, кто не молится с миньяном, читая молитву "Алель", произносит и первое, и завершающее ее благословения даже в те дни, когда ее читают не полностью. Слово ал в заключительной части молитвы не произносится. Все тфиллин1 необходимо возложить (и снять) до начала молитвы "Мусаф", но уроки для ежедневного изучения делают только после окончания молитвы.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 19 Менахем-Ава.

יום רביעי א טבת, ר"ח, ו חנוכה (תש"ג)
שיעורים: חומש: מקץ, רביעי עם פירש"י.
תהלים: א-ט.
תניא: והנה שלשה...'16' לבושים אלו.

נוהגים אשר היחיד מברך - בהלל - תחלה וסוף גם בימים שאין גומרים בהם את ההלל. הנוסח שאומרים הוא: יהללוך ה"א [ה' אלוקינו] כל מעשיך, בהשמטת תיבת "על". כל התפילין מניחים קודם מוסף, אבל השיעורים לומדים אחר סיום כל התפלה.


 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.