ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Главы из Мишны следует заучивать наизусть (каждому - согласно его способностям) и, идя по улице, повторять их. В заслугу этого мы удостоимся встретить Машиаха.

Хасиды обязаны изучать философию хасидизма. Все (без исключения) - по понедельникам, четвергам и в субботу, а тмимим1 - по часу ежедневно.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Студенты и выпускники любавичской йешивы "Томхей Темимим" (см. 15 Элула).

יום שני כא כסלו (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, שני עם פירש"י.
תהלים: קד-קה.
תניא: הקדמת המלקט... בעלה וגו'.

מען זאל זיך אויסלערנען משניות בעל פה כל חד לפום שיעורי' דילי', און געהן אין גאס און חזר'ן משניות, דערמיט וועט מען זוכה זיין צו מקבל זיין פני המשיח.

חסידים דארפען לערנען חסידות: סתם חסידים - יום שני, יום חמישי ויום השבת, תמימים - שעה אחת בכל יום.

 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.