ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во вторник, 20 Кислева 5557 (1796) г. в Славуте впервые была напечатана Тания. В нее вошли первая часть - "Сефер Шел Бейноним" ("Книга средних"), вторая часть - "Хинух Катан" ("Воспитание малых") и "Шаар Айихуд Веаэмуна" ("Врата единства и веры").

Первое издание "Игерет Атшува" ("Послания о покаянии") было напечатано в Жолкве в 5559 (1799) г.; второе издание впервые вышло из печати в Шклове, в 5566 (1806) г. "Игерет Акодеш" ("Святое послание") впервые вышло из печати в Шкловe, в 5574 (1814) г.

Откорректированное издание всех четырех частей было напечатано в Вильно (в типографии братьев Ромм) в 5660 (1900) г. и с тех пор издавалось неоднократно.

יום ראשון כ כסלו (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: צז-קג.
תניא: הסכמות הרבנים ... ז"ל נבג"מ

הדפסת ספר של בינונים - תניא - בפעם הראשונה נגמרה יום ג' כ' כסלו תקנ"ז בסלאוויטא. וכולל:

חלק ראשון - ספר של בינונים, חלק שני - חנוך קטן ושער היחוד והאמונה.

אגרת התשובה - מהדורא קמא - נדפסה לראשונה: זאלקווי תקנ"ט; מהדורא בתרא - נדפסה לראשונה: שקלאוו תקס"ו.

אגרת הקדש - בפעם הראשונה - שקלאוו תקע"ד. תוצאה מתוקנת של כל ד' החלקים - ווילנא ראם תר"ס, וחזרה ונדפסה כמה פעמים.

 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.