ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Когда в месяце Кислев 30 дней, 1 Тевета - седьмой день Хануки

По традиции, тот, кто не молится с миньяном, читая молитву "Алель", произносит и первое, и завершающее ее благословения даже в те дни, когда ее читают не полностью. Слово ал в заключительной части молитвы не произносится. Все тфиллин1 необходимо возложить (и снять) до начала молитвы "Мусаф", но уроки для ежедневного изучения делают только после окончания молитвы.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 19 Менахем-Ава.

יום רביעי א טבת, ר"ח, ו חנוכה (תש"ג)
שיעורים: חומש: מקץ, רביעי עם פירש"י.
תהלים: א-ט.
תניא: והנה שלשה...'16' לבושים אלו.

נוהגים אשר היחיד מברך - בהלל - תחלה וסוף גם בימים שאין גומרים בהם את ההלל. הנוסח שאומרים הוא: יהללוך ה"א [ה' אלוקינו] כל מעשיך, בהשמטת תיבת "על". כל התפילין מניחים קודם מוסף, אבל השיעורים לומדים אחר סיום כל התפלה.


 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.