ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Учение хасидизма Хабад раскрывает врата в чертоги Мудрости1 и Понимания,2 чтобы познать Того, "по слову Которого возник мир",3 постижением разума, пробуждающим сердечные чувства в той эмоциональной категории, которая обусловлена этим постижением. Это учение указывает путь, идя которым каждый человек - согласно его способностям - может "приблизиться к святости", чтобы служить Б-гу разумом и сердцем.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Хохма - первичная "вспышка" осознания, с которой начинается любой интеллектуальный процесс.

2.

Бина - упорядоченное размышление над всеми деталями идеи.

3.

Сидур "Теилат Ашем", молитва "Барух Шеамар".

יום שלישי יז כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישב,שלישי עם פירש"י.
תהילים:פג-פז.
תניא: הנה לא... וכו' וד"ל.

חסידות חב"ד פותחת שערי היכלי חכמה ובינה, לידע ולהכיר את מי שאמר והיה העולם בהשגה שכלית, מעוררת רגשי הלב להתפעל באותה מדה שבלב המחוייבת מהשכלה זו, ומורה דרך אשר כל אחד ואחד לפום שיעורא דיליה יכול לגשת אל הקדש לעבוד את הוי'[ה] במוחו ולבו.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.