ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В том, что касается материального положения, нужно смотреть на того, кто ниже тебя, и благодарить Всевышнего за Его милость к тебе. В том, что касается положения духовного, нужно смотреть на того, кто выше, и просить у Б-га разум, чтобы учиться у этого человека, а также способность и силу, чтобы подниматься выше.1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 30 Сивана.

יום שני כד חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: תולדות,שני עם פירש"י.
תהילים:קיג-קיח.
תניא: לא. נודע...האיברים כו'.

בענינים הגשמיים צריך להסתכל במי שהוא למטה ממנו, ולהודות להשי"ת [לה' יתברך] כי טוב על חסדו אתו עמו. -

בענינים הרוחניים צריך להסתכל במי שהוא למעלה ממנו ולהתחנן לה' שיתן לו דיעה טובה להתלמד ממנו וכח ועוז שיוכל לעלות בעילוי.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.