ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Фундаментальное правило учения Хабад заключается в том, что мозг, который по своей природе правит сердцем,1 должен подчинить сердце Б-жественному служению, используя для этого постижение,2 понимание3 и глубокое осознание4 величия Создателя вселенной.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. Тания, гл. 12.

2.

Аскала - творческая сила интеллекта человека, связанная с Хохмой. Первичная "вспышка" осознания, с которой начинается любой интеллектуальный процесс.

3.

Авана - понимание, постижение, связанные с Биной, второй ступенью работы интеллекта. Упорядоченное размышление над всеми деталями идеи.

4.

Даат - третья ступень работы интеллекта. Глубокое усвоение идеи до такой степени, что идея становится органичной частью личности размышляющего.

יום שני טז כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישב,שני עם פירש"י.
תהילים:עט-פב.
תניא: וצדקה ... א"ס ב"ה.

יסוד עיקרי בשיטת חב"ד הוא, אשר המוח השליט על הלב בתולדתו, ישעבד את הלב לעבודת השי"ת [ה' יתברך], מתוך השכלה הבנה והעמקת הדעת בגדולת בורא העולם ב"ה [ברוך הוא].

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.