ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец зажигал ханукальные свечи между молитвами "Минха" и "Маарив". Он не был щепетилен в выборе направления дверного входа - будь это с севера на юг или с востока на запад.1 "Анейрот алалу" ("Эти свечи...")2 он произносил только после того, как все свечи были зажжены. В течение получаса он сидел возле горящих свечей, за исключением пятницы, когда он не мог проводить столько времени у светильника. Отец заботился о том, чтобы свечи горели по крайней мере 50 минут.

Порядок, которого мы придерживаемся в Хануку накануне субботы: "Минха", зажигание ханукальных свечей, зажигание субботних свечей.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

В синагоге ханукальный светильник располагают в направлении с востока на запад, так же, как это было в Храме. Почему мы не придерживаемся подобного порядка у себя в доме - неясно ("Сефер Аминхагим", с. 70 и прим. 5).

2.

Молитва, произносимая непосредственно после зажигания ханукальных свечей.

יום שישי  כה כסלו, א חנוכה (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, שישי עם פירש"י.
תהלים:" קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: והא דאמרינן... להתייהר כו'

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] הי'[ה] מדליק נרות חנוכה בין מנחה למעריב, ולא הי'[ה] מדייק בפתח שיהי'[ה] מדרום לצפון או ממזרח למערב. "הנרות הללו" - אחר הדלקת כל הנרות. והיה יושב בסמוך להנרות חצי שעה - לבד מועש"ק [מו' ערב שבת קודש] שלא הי'[ה] מתעכב חצי שעה - מדייק שידלקו הנרות חמישים מינוט לכל הפחות.

מנחה, נר חנוכה, נר שבת.


 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.