ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец сказал: "Хасидизм изменяет бытие и раскрывает сущность. Сущность еврея невозможно оценить и измерить, ибо он - часть Б-жественной Сущности, а "ухвативший часть Ее - как будто ухватывает Ее всю", и как нет меры Сущности, так же нет меры у Ее части. Подобно тому, как сказанное о кистях цицит "на углах одежды"1 означает "из того же материала, что и углы".2 Б-г создал душу так, чтобы она была "творением",3 но хасидизм раскрывает ее сущность".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Бемидбар", 15:38.

2.

"Менахот", 39а.

3.

То есть, выглядела и ощущала себя, как нечто отделенное от Б-жественной сущности.

יום שישי יג כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח,שישי עם פירש"י.
תהילים:סט-עא.
תניא: ולהבין פרטי ... דז"א.

אמר אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי]: חסידות משנה את המציאות ומגלה את המהות. והמהות של האיש הישראלי אין להעריך ולשער, כי הוא חלק מן העצם, והתופס במקצתו כאלו תופס בכולו, וכשם שהעצם אין לו שעור כך החלק אין לו שעור, ע"ד [על דרך] הכנף מין כנף - עס איז מעהר ניט וואס עצמות האט בורא געווען א נשמה אז זי זאל זיין א נברא - וחסידות מגלה את המהות.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.