ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Невозможно выразить словами великую заслугу тех, кто участвует в святом служении чтения псалмов в миньяне, и то великое наслаждение, какое они доставляют в духовных Высях этим служением, как это обсуждается в святых текстах, и, отчасти, в "Кунтрес Таканат Амират Теилим Берабим" ("Ковейц Михтавим", 1).

Счастлив ты, Израиль! И будете вы за это благословлены хорошим здоровьем и достатком в изобилии - вы, ваши жены, ваши сыновья и ваши дочери (да дарует им Б-г вечную жизнь1). И удостоится в вашу заслугу все сообщество народа Израиля в ваших общинах помощи во всех своих нуждах - и материальных, и духовных.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. Йешаяу, 38:16; см. также 13 Тамуза.

שבת כט חשון (תש"ד)
הפטורה : ואשה - בנה תצא.
שיעורים: חומש: תולדות, שביעי עם פירש"י..
תהילים:קמ-קנ.
תניא: ומ"ש בפ' פיקודי...האצי'.

מברכים ר"ח [ראש חדש] כסלו. אמירת כל התהילים בהשכמה. יום התוועדות.

עבודה הקדושה באמירת תהלים בצבור, אין די באר גודל הזכות של המשתתפים בזה, וגודל הנחת רוח של מעלה כמבואר בספרי קודש, ואפס קצהו בקונטרס תקנת אמירת תהלים ברבים [קובץ מכתבים, א], ואשריכם ישראל, ובגלל זאת תתברכו אתם נשיכם בניכם ובנותיכם, ה' עליהם יחיו, בבריאות נכונה ובפרנסה בהרחבה גדולה, ולרגליכם יושעו כל עדת ישראל שיחיו במחנכם הט'[הורה] בתוך כלל אחב"י [אחינו בני ישראל] בהדרוש להם בגשם וברוח.
 

 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.