ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Ответ Алтер Ребе на одной из аудиенций: "Хасидизм - это Шма Исраэль1. Шма - это аббревиатура Сеу Маром Эйнехем ("Подними глаза свои ввысь").2 Сказано "ввысь" , а не "в небеса". Это означает подниматься все выше и выше, достичь уровня, превосходящего интеллект, и это само осмыслить разумом, как завершается стих: "...и увидишь Того, Кто сотворил это".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Слушай, Израиль!.." ("Дварим", 6:4).

2.

Йешаяу, 40:26.

יום רביעי יט חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: ח"ש,רביעי עם פירש"י.
תהילים:צ-צו.
תניא: והנה אור ... '292, חד.

מענה רבינו הזקן ליחידות: חסידות איז שמע ישראל, שמע איז ר"ת [ראשי תיבות] שאו מרום עיניכם, ואומר מרום ולא שמים, מרום איז העכער און העכער, להגיע למעלה מן השכל. וזה גופא להבינו בשכל, וכמו שאומר וראו מי ברא אלה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.