ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Одно из коротких учений Алтер Ребе (которые назывались вертер1 (слова)): "Слушай, Израиль..."2 - еврей слышит3, что "...Б-г Всесильный наш..." - что наша сила и наша жизненность4 превосходят законы природы5 и "...Б-г – один!"

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 15 Сивана.

2.

"Дварим", 6:4.

3.

Глагол шма означает "слушай", а также "пойми".

4.

Имя Элоким (Всесильный) указывает на имманентность Всевышнего, на Его непосредственное и постоянное участие в творении для поддержки его существования и жизненной силы (см. 3 Тишрея).

5.

Имя Авайе (Б-г) указывает на трансцендентность Всевышнего, на Его превосходство над природой (там же).

יום רביעי יב חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,רביעי עם פירש"י.
תהילים:סו-סח
תניא: וז"ש... קודם הלברכה.

אחת מתורות הראשונות של רבינו הזקן - ונקראו אז בשם "ווערטער": שמע ישראל - א איד דערהערט - הוי'[ה] אלקינו - אז כוחנו וחיותינו איז דאס למעלה מן הטבע, און - הוי'[ה] אחד.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.